Security Systems

Security Systems

Security Systems

ระบบรักษาความปลอดภัยภายในอาคารและบ้าน

สุดยอดระบบกันขโมยจากประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นระบบกันขโมยภายในบ้านที่ยากต่อการส่งสัญญาณรบกวน ใช้งานง่าย ควบคุมผ่านระบบ application ในมือถือ รองรับทั้ง iOS และ Android มีให้เลือกทั้งแบบมีสายและไร้สาย

Security systems for buildings and houses

The best anti-theft system from Malaysia which is a home anti-theft system that is difficult to transmit interference, easy to use, controlled via mobile application system, supports both iOS and Android Available in both wired and wireless options.

Door / Window Sensor

– แจ้งเตือนเมื่อมีผู้บุกรกเข้ามาทางประตูหรือหน้าต่าง

– Notify when someone enters the door or window.

Motion Sensor (PIR)

– ตรวจจับความเคลื่อนไหวภายในบ้านได้ถึง 16 เมตร กว้าง 110 องศาและแจ้งเตือนเมื่อมีผู้บุกรุก

– Detects movement within the house up to 16 meters wide and 110 degrees and alerts you when someone intruders.

Power Switch

– ควบคุมการเปิดปิดการใช้งานผ่านระบบ application

– Control of activation and deactivation via application system

Outdoor Siren

– ส่งสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อระบบได้รับแจ้งว่ามีผู้บุกรุก

– Send an alarm when the system is notified that someone has intruders.

Outdoor Camera

– ตรวจจับภาพภายนอกอาคาร สามารถดูผ่าน application ในมือถือได้

– Detect outdoor images can be viewed through mobile application.

Wireless HD Camera

– บันทึกและตรวจจับความเคลื่อนไหวด้วยกล้องความคมชัดสูง 720 pixels

– Record and detect motion with high definition 720 pixels camera.